Knihy Kornelia Novaka

Kornelius Novak je autorem několika knih, ve kterých popisuje svoje životní příběhy i příběhy svých přátel na cestě hledání Boha, opravdové víry a křesťanského života. Některé z těchto svých knih rozdává při pouličních akcích a přednáškách.

V Hranicích bude zdarma rozdávat svoji knihu Křížem krážem na scéně, a to 26.-28. října 2016 na Masarykově náměstí. Další knihu mohou zájemci obdržet na večerních přednáškách.

Více o knihách Kornelia Novaka je uvedeno na webu www.korneliusnovak.sk, kde je možno některé knihy stáhnout ve formátu pdf.