Kdo jsme

Církev adventistů sedmého dne je celosvětovou křesťanskou církví, která vychází z učení bible, z Kristova odkazu a navazuje na reformační proces.

Adventisté sedmého dne zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka se svobodnou vůlí. Ćlověk se však od Boha odvrátil. Bůh jako milující otec se rozhodl udělat všechno pro to, aby člověku pomohl najít cestu zpět.

Bible poskytuje všechny důležité informace o Božím plánu s tímto světem. Obsahuje rovněž mnoho rad pro šťastný život člověka a dobré mezilidské vztahy. I když Bibli psali lidé, adventisté věří, že Bůh pisatele inspiroval. Bible je pro adventisty pravidlem víry i života.

Adventisté sedmého dne vyznávají, že křesťanství musí zasáhnout celého člověka, všechny oblasti jeho života. Proto kladou důraz na životní styl, který představuje Bible. Váží si zdraví a chtějí je chránit. Snaží se žít vyváženě, odmítají to, co člověku škodí, jako je např. alkohol, tabák, drogy, a podporují zdravý způsob života v jeho celistvosti. Protože jim záleží také na životě jiných, zasazují se o zdravé životní prostředí.

Církev adventistů usiluje o náboženskou svobodu a prostor pro život a vyznání i jinak nábožensky a ideově zaměřených lidí. Nesouhlasí s praktikami těch společenství, která člověka využívají, respektive ho zbavují svobodného rozhodování.

Adventisté jsou známí svojí charitativní činností, kterou konají prostřednictvím organizace ADRA (Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj).

Adventisté provozují školy (od základních až po univerzity), nemocnice, ambulance, domovy důchodců, nakladatelství, rozhlasové stanice, výrobny zdravých potravin. Církev Adventistů sedmého dne je také zapojena do kaplanské služby v ozbrojených silách, věznicích, nemocnicích a u policie.

Církev adventistů s. d. usiluje o důsledné uplatňování odluky církve od státu. Hospodářsky je církev nezávislá na státních dotacích. Náklady na provoz církve i různých aktivit pokrývají dobrovolné příspěvky věřících.

Základní organizační jednotkou církve je sbor.

Více informací najdete na oficiálních stránkách církve:


CASD 


Adventisté