Sbor CASD Hranice

Jsme místní sbor Církve adventistů sedmého dne v Hranicích, okres Přerov.

O naší věrouce si přečtěte na stránce Čemu věříme.

Každý den prožíváme s Bohem. Studujeme bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z bible v běžném životě a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu bible (sobotní škola),  naslouchání kázání, prožívání společenství… Naše bohoslužba je otevřená všem lidem. Program bohoslužeb najdete na stránce Bohoslužby.

 

Na všechny naše aktivity jste srdečně zváni!