Jste zde

Test duchovních darů

Duchovní dary jsou zvláštní vlastnosti, které dostává každý věřící, aby je použil k Boží slávě a k záchraně lidí.

Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.
(1 Petrův 4,10)

Viz také Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne – část 17. Duchovní dary a služebnosti.

Jaké dary jsi od Boha dostal ty?

OTESTUJ SE ZDE!